Jag är Ambasadör på Agria. Jag har alla mina hundar försäkrade där tycker det fungerar bra.

Jag jobbar ihop med Agria på mässor och föreläsningar.