Eftersök

Nu börjar ett nytt år där vi kommer att presentera en del eftersök med bilder och text.

Handspårar ett mindre vildsvin som har en frambensskada. Upptäcker vildsvinet i legan och hinner avfånga innan den sticker.

Efter 3,5 kilometers spårning går vildsvinet upp ur legan, Roy släpps och det blir fast stånd 150 meter bort. Framme på ståndet väntar Johan på rätt läge. Vildsvinet har en tarmskada, ett rikligt blodflöde utmed hela spåret.

Ett vildsvin påskjuten under vakjakt där skytten konstaterar bom. Vid jakt dagen efter hittar jaktlaget blodspår som  dom följer fram till ett mycket tätt slyhygge. Jag går in och släpper Roy som snabbt hittar vildsvinet och det blir fast stånd i tätningen. Jag hittar efter en stund en liten lucka på mycket nära håll.  Vildsvinet har en tarmsskada. Bra jobb av Roy i tätningen.

Efter att handspårat en större kronhjort i flera kilometer får jag äntligen kontakt och kan släppa Roy som stoppar den inom 500 m. Hjorten hade en frambensskada. Mycket lite blodflöde.

Otta spårar galten ca 600 m, då släpper jag Roy upptag ca 100 m framför mig och efter lite stånd och gångstånd kan jag avsluta. Bra jobb av Otta o Roy. Galten träffad bakkant lever ut låg tarm.

Ett kortare dödsök av Otta. Galten har krypit under rishögen med de sista krafterna.

Otta spårar upp ett vildsvin som gått undan ca 100 m, träffad in hjärttrackten ut bakre lungspets trots detta inget synligt blod utmed spåret som var ca 100 m.

Ett vuxet vildsvin som Otta spårat en kortare sträcka, sedan släpps Roy och då vildsvinet är skadat på båda frambenen kommer den inte någonstans och jag kan enkelt avsluta. Rikligt blodflöde utmed spåret.

Otta och kronkalven uppdragen ur ån.

Kronvilt är det vilt som mest av alla uppsöker vatten. Här har en kronkalv med bakbenskada flytt ut i en bredare å där Johan kunde fånga av den, släpphundarna Roy och Grappa är normalt inga vattenälskare men med rätt motivation så.

En älgtjur som går i vattnet ett par gånger. Hittar honom på andra sidan sjön där Jeppe släpps och det blir fast stånd i sjökanten och efter en enkel ansmygning kan jag skjuta tjuren som lägger sig i sjökanten.

Efter ett kortare spårarbete av Otta går hinden upp och Roy släpps. Hinden flyr ut i sjön och simmar ut till en ö, ror ut med Roy som släpps på ön varpå hinden kastar sig tillbaka i sjön. Då jag ser hjorten simma blir det till att ro snabbt och efter några hundra meter är jag ifatt och kan avsluta. Hinden har en frambenskada.

Otta gör ett mycket bra spårarbete, jag ser hjorten lämna legan och släpper Roy som är ifatt efter ca 700 m. Både Otta o Roy sköter sig mycket bra just nu och är väldigt effektiva.

Kortare dösök med Otta på en dovhind.

Hälla gör ett kort dödsök på råget.

Spårar med Jeppe ca 250 m då lämnar älgkalven legan, Jeppe loss och fast stånd 300 m bort efter en enkel ansmygning kan jag avsluta eftersöket. Kalven är benskadad ser endast några få bloddroppar utmed spåret.

Tänk och agera förutsättningslöst. Anders o praktikanten Sara tar sig an ett eftersök på en enligt skytten halvskovel dov, hittar efter 300 m en död kronkalv.

Bayrarna Otta o Hälla gör ett gemensamt dösök.

Otta gör ett nytt bra spårjobb ca 500 m och jag hinner avsluta med drillingen när den lämnar legan. Bukskada mycket få droppar utmed spåret.

Otta gör ett bra spårjobb ca 400 m, där kan jag fånga av hinden i legan. Bukskada enstaka bloddroppar utmed spåret.

Otta spårar upp en kronspets, flyktsträcka ca 100 m, rikligt blodflöde.

Efter ett kortare spårarbete av Jeppe, släpps han och Grappa på löpan. 700 m bort kommer upptaget på älgtjuren och efter ca 1,5 timmar kan Johan avsluta på ståndet. Tjuren har en bukskada endast några få droppar på spåret. Bra jobb av Jeppe o Grappa som för övrigt är far o son.

Hälla gör ett nytt dösök på en stånghjort. Hon är lite mer tveksam förmodlingen av mycket luftvittring men tar sig ändå fram till hjorten, som gått undan ca 100 m.

Hälla gör ett dösök på dovhind utan tveksamheter, flyktsträcka ca 100 m.

Otta spårar upp pinntjuren, släpps Jeppe och jag kan krypa in på ståndet och avsluta. Tjuren är bukskadad.

Otta gör ett mycket bra spårjobb på en dovspets som är hundjagad. Hjorten går undan långt efter att hunden släppte ca 4,5 km med mycket återgångar och ner i bäckar och diken för att lura yttligare förföljare. Till sist är vi framme när hjorten går upp släpps Roy som stoppar den inom 100 m.

Otta spårar upp en dovhind som gått undan ca 400 m där kan jag fånga av den i legan. Konstant blodflöde hela vägen, träffad långt bak.

Ceasar gör ett bra spårarbete ca 700 m sedan släpps Grappa. Fast stånd i upptaget och Johan kan smyga in och avsluta. Endast ett par blodstänk 60 m från skottplatsen tjuren är träffad lite långt bak.

Otta spårar upp en stånghjort som gått undan och krånglat med några återgångar i tät granplantering. Otta löser spårningen enkelt och efter ca 500 m hör jag hjorten lämna legan och Roy släpps omedelbart hjorten hinner 150 m sedan fast stånd där jag enkelt kan gå in och avsluta. Enstaka bloddroppar utmed hela spåret hjorten har en frambensskada.

En regnig kväll återigen en råbock påskjuten, Otta spårar säkert ca 700 m där vi stöter upp bocken ur legan, Roy släpps och efter 150 m stoppar han den effektivt och eftersöket är avslutat. Enstaka bloddroppar utmed spåret bocken har en frambensskada.

Åter igen en bock påskjuten, Otta spårar förtjänstfullt ca 300 m legan är tom och jag släpper Raja som stoppar den efter ca 200 m. Bocken har en bakbenskada.

Otta gör ett nytt bra jobb på en råbock som gått undan en kortate sträck ca 200 m. När vi är framme lämnar bocken legan men jag hinner med att avsluta med drillingen.

Efter en enkel spårning av Otta i ca 600 m, rikligt med blod utmed spåret kan jag fånga av bocken i legan.

Även Roy tar en vilopaus efter avslutat eftersök.

Efter 5 timmars spårning i snårskogen är det skönt att sova en stund.

Ett besvärligt och långt eftersök där spårningen går igenom en fruktansvärt tät björkslyskog i över 5 timmar, under den tiden får jag ingen bekräftelse genom blod eller annat. Fram på morgonen är vi änligen framme och jag hör suggan lämna legan. Roy släpps och det blir fast stånd ca 1 km bort, efter en enkel ansmygning kan jag avsluta. Suggan är träffad i taggutskott.

Otta gör en kortare spårning sedan går vildsvinet ur legan och Roy får komma loss, stoppar vildsvinet efter 300 m ute i en tjock vass. Jag är snabbt framme på ståndet och kan avsluta. Roy går från klarhet till klarhet.

Otta gör ett dösök ca 150 m på en mellangalt. Hon är sugen nu att köra igång , tycker det är roligt att komma ut och jobba ihop med husse.

Johan och Ceasar gör ett mycket bra spårjobb i ca 1,5 km då lämnar vildsvinet legan. Spåret ca 8 timmar gammalt lite blod i början sedan minskat blodflöde. Vi släpper Roy och Ceasar smiter ur spårlinan, ett sakta gångstånd som pågår ca 5 - 6 km då är jag äntligen ifatt och förbi och kan avsluta eftersöket på en mindre galt. Mycket bra arbete av båda hundarna trots rejält varmt, även jag fick ett ordentligt konditionspass.

En dovkalv där jaktlaget spårat med egen hund 600 m utan att sett något som tydde på skada. Men skytten var säker på att kalven markerat för träff, Otta tar sig an spåret mycket intresserat och vi spårar endast 200 m då jag tappar spårlinan samtidigt som kalven går upp. Otta efter och är ifatt inom 140 m och stoppar den effektivt. Kalven är träffad i ett bakben möjligen splitter om kulan tagit i nån kvist.

En frambenskadad dovkalv som jaktlaget stött upp ur legan, Otta tar sig snabbt an spåret och följer kalven ca 600 m då går den upp framför oss och Raja slipper kortkopplet och är ifatt inom 200 m.

Z:as spårhund Oda gör ett mycket bra spårarbete på en dovspets som har en frambenskada. Tyvärr fallerar släpphunden ett par gånger när den förspringer sig och tappar kontakt med hjorten men till sist är vi framme så att jag kan skjuta den i sårlegan.

Spårade varg igår, tyvärr av olika anledningar var vi inte på plats förrän ca 20 timmar efter att den blivit påkörd. Det gör att spårningen blir extremt svår och det fattas det mesta av luftvittring där man kan tyda på spårhunden om vargen utsöndrar mycket stresshormoner. Det jag kommer fram till är att inga ben är av inte heller någon käkskada, det som oroar något är lite blod i avföringen i övrigt rör sig vargen normalt och med viss reservation för någon inre skada friskförklarar jag vargen. Spårstorleken tyder på en ungvarg.

Då vargen ofta går i tät terräng och även kryper genom buskage så får man ofta höga markeringar ifrån spårhundarna. Det gäller då att vara uppmärksam då kan man få bra bekräfterlse på att man är rätt.

Efter 400 m markerar Otta tydligt där vargen uppehållit sig en stund och även tömt tarmen, typiskt för vargskit är att det innehåller mycket hår. Det var även lite blod i avföringen.

20-talet vildsvin framme, skytten skjuter på en mindre och provar först med egen hund som ej reder ut det. Otta och jag på plats ca 2,5 timmar efter skott. Otta tar sig snabbt an spåret och följer enkelt gyltan som följt med övriga i gruppen, rikligt med blod första 200 m sedan enstaka fragment men Otta har inga problem att följa den. Ligger död mitt på spåret 600 m ifrån skottplats. Träff lågt långt bak.

En dovhind som lagt sig 75 m ifrån passet blir uppstött av skytten som försöker följa hinden i spårsnön men lyckas ej då det inte fanns något synligt blod efter legan. Otta spårar enkelt upp hinden som ligger död ca 250 m från legan. Jag ser inte en enda bloddroppe utmed spåret trots att Otta går mitt i spårkärnan, man slutar aldrig förvåna sig.

Johan kämpade också väl med filmkameran. Han bör dock uppsöka eljuspåret under våren och löpträna så att han hänger med gubben.

Vi handspårar ett vildsvin som lämnar legan efter ca 3 km släpper Raja som stoppar inom 150 m grisen mycket aktiv rusar mot Raja flera gånger men tiken har varit med förr och följer upp attackerna rutinerat. Vinden kastar och det går loss och efter ca 800 m är det sakta gångstånd som jag kan springa ifatt och hittar snart ett bra läge. Träff frambenskada.

Otta spårar enkelt upp en dovhind som ligger död efter 150 m.

B-Johan löser ett dösök på en kronkalv. Flyktsträcka ca 250 m, enstaka bloddroppar utmed spåret. Träff lågt långt bak. Hanoveranarn Ceasar gillar inte Grappa så nära hans hjort.

En dovkalv som jaktlaget hade följt hela eftermiddagen. For dit på kvällen och kunde ganska snabbt hitta den ligga och trycka i kanten på en trädgårdstomt.

Vi spårar upp en dovspets med Otta. Spetsen hade en frambenskada och vi ser hjorten lämna legan utan att vi hinner skjuta. Ib släpps och stoppar inom 100 m så att Andreas kan avsluta. Knappt synbara bloddroppar utmed spåret trots ett mycket stort öppet sår.

Otta spårar enkelt upp ett vildsvin som ligger död ca 120 m från passet, rikligt med blod utmed spåret.

Spårar en hårt träffad älgkalv. Vi kan avfånga i legan efter ca 500 m. Mycket små bloddroppar utmed spåret.

Ett kortare dösök på kron. Enkelt för Otta.

Otta spårar 75 m från passet ligger killingen under en gran och trycker när den sticker tappar jag linan till Otta och kopplar omedelbart loss Raja dom stoppar effektivt killingen inom 100 m och allt är klart. Träff högt taggutskott, enstaka blodroppar utmed spåret.

Otta spårar enkelt upp en dovhind med brutet framben vid kontakt släpper jag Raja som har svårt i den nygallrade planteringen och efter ett antal bukter kopplar jag henne och fortsätter spårningen med Otta. Det tar henne 1,5 timmar att reda ut alla löpor och till sist hittar hon utspåret. Ny kontakt 300 m bort Raja loss igen och hinden gör misstaget att gena över öppet fält och Raja hinner ifatt och effektivt stoppar hinden. Mycket bra jobb av hundarna.

Det kostar mycket kraft att stoppa en frambenskadad dovhind skönt att pusta ut efteråt.

Efter en kortare spårning hittar Otta galten 75 m bort, inget synligt på skottplatsen, 10 m innan galten börjar blodflödet.

Otta gör ett enklare dösök ca 100 m på mindre sugga rikligt blodflöde hela vägen.

Otta spårar upp en liten kulting.Dock inte utan problem, man hade släpat ett rådjur som såthundarna hade tagit framför passet där kultingen var påskjuten. Osannorligt nog så släpades rådjuret i grislöpan ca 100 m fram till väg. Efter vägen gick det bättre och Otta hittar kultingen under tät gran på ett slyhygge. Flyktsträcka 300 m, träffad långt bak, 2 synliga bloddroppar efter vägen.

Otta spårar 500 m då ser jag kultingen lämna legan och släpper Roy som stoppar den direkt. Kultingen hade en frambenskada konstant mindre blodflöde utmed spåret.

Otta spårar upp dovkalv och efter ca 400 m går den upp och Raja släpps, efter 500 m är hon ifatt och det är klart. Träff lågt bröstben, rikligt blodflöde efter spåret. Bra jobbat hundar.

Efter att Otta spårat ca 1,5 mil går äntligen galten upp och vi släpper Grappa, stånd efter ca 800 m men då vi går in snurrar vinden och det går loss, åter fast stånd 1 km bort när vi har 30 m kvar blir det tumult Grappa skriker och det går loss igen. Jag börjar springa hårt och håller jämna steg med gångståndet ca 800 m då får jag äntligen läge och kan avsluta, 7 timmar efter vi börjat. Galten var träffad i ett framben. Mycket bra jobb av Otta och Grappa.

Johan synar Grappa efter hans jättejobb med galten. Turligt nog inga skador.

Anders och Arshlan gör ett bra spårjobb på ett handjur kron (tiotagg). Träff lågt långt bak endast en bloddroppe synlig efter spåret som var ca 300 m till sårlega, där vi släpper Roy när hjorten sticker iväg.

Roy är nöjd efter att stoppat och ståndat en kronhjort.

Otta gör ett kortare dösök på vildsvin.

 

Roy börjar nu bli en mycket effektiv stopphund med ett härligt skall, enorm snabbhet, helt präglad på skadat vilt är han mycket effektiv och kommer nog att vara en tillgång för mig i eftersöksarbetet.

Efter en kortare spårning ca 300 m med enstaka blodavstryk går skovelhjorten upp och Roy släpps, han ställer den efter 150 m och jag kan skjuta efter ca 15 minuters smygande på ståndet. Träff vänster frambensklöv.

Z och Johan kämpar med ett vuxet vildsvin där Oda gör ett mycket bra spårarbete i ett par kilometer sedan går grisen upp och Grappa släpps och efter yttligare ca 1 km är det fast stånd och Johan kan gå in och avsluta. Träff högt framför bog, rikligt blodflöde i början en hel del avstryk under senare delen av spårningen. Mycket bra jobbat av både hundarna och förarna.

Otta spårar upp en dovhind som är träffad med ett lågt bukskott där jag efter 600 m spårning kan avfånga i legan. Enstaka bloddroppar första hälften av spåret där efter inget synligt blod.

Johan och Ceasar har spårat upp en bukträffad dovhind som Johan här strax avfångar. Flyktsträcka 300 m, enstaka bloddroppar utmed spåret.

Z spårar med Oda i en igenväxt sjö, mycket vass och vatten. Direkt efter sjön på fast mark reser vildsvinet sig och Z kan skjuta. Bra jobbat. Träff långt bak, mycket avstryk på vassen, flyktsträcka 800 m.

Otta spårar upp ett rådjur som jag avfångar i legan.

Man går lätt hemåt när eftersöket lyckas. Fredrik släpar dovkalven som Raja och Otta kämpade med.

En dovkalv som Otta spårar i ca 1,5 km, då släpps Raja som får kämpa ordentligt för att stoppa kalven. Träff i vänster framklöv. Bra jobbat Otta och Raja.

Vi tar över en spårning som jaktlaget påbörjat och efter bara 200 m spårning går hjorten upp, tyvärr skjuter jag bom så att Raja får gå loss. Hjorten lurar henne med en lång återgång som Otta så småning om löser och jag får en ny chans då jag inte gör något misstag.

Otta spårar upp dovhinden i mycket tät plantering och när den går ur planteringen passerande en mindre väg släpper jag Raja på löpan upptag 200 m bort och det blir stopp i sjön så att jag kan avsluta. Hinden hade en bakbenskada och det var ett konstant mindre blodflöde.

Johans hannoveranare Ceasar spårar förtjänstfullt i ca 1 km då går grisen upp och Roy får leta lite i planteringen sedan kommer upptaget och här har vi kommit in på ståndet. Vildsvinet har en skada lågt långt bak ett konstant blodflöde hela spåret.

Alldeles framför Roy står vildsvinet och Johan kan avsluta några sekunder senare.

Johan och Roy nöjda efter avslutat eftersök.

Otta spårar upp mufflonlamm, träffad låg buk, flyktsträcka 200 m rikligt blodflöde.

Otta spårar upp en kronhind. Flyktsträcka 250 m, skada leverträff, spåret översnöat.

En galt som endast 100 m ifrån skottplatsen går rakt ut i en igenväxt sjö, vill varken släppa Raja eller ens låta Otta spåra de får gå bakom mig. Tre gånger stöter jag upp galten och 2,5 timmar senare lämnar han sjön, spårar nu med Otta endast 100 m passerar en grusväg där slipper Raja kortkopplet. Upptag 150 m bort och efter 10 min kan jag skjuta galten för Raja. Träff framben endast enstaka blodavstryk i vassen.

Otta spårar upp en kronhjort som gått undan ca 300 m, ett konstant mindre blodflöde. Träff lungspets.

Otta gör ett mycket bra spårarbete på en frambensskadad dovspets. Spårningen tog ca 4 timmar med mycket återgångar och bergig terräng till sist gick hjorten upp och Roy fick gå iväg, stoppar spetsen efter 250 m och det blir fast stånd i en kärrkant och jag kan skjuta hjorten efter en halv timmes ståndarbete. Bra jobbat Otta och Roy.

Är nu inne i en intensiv eftersöksperiod, är lite trött men kämpar på.

Ett hagelpåskjutet rådjur som Otta spårar upp mycket enkelt och säkert. Flyktsträcka 150 m en synlig bloddroppe på sträckan.

Unghunden Hälla spårar upp ett vildsvin mycket bra. Flyktsträcka 70 m rikligt blodflöde. Hälla nu trygg och frimodig ser bra ut inför framtiden.

Z och Otta efter ett kort dösök.

Otta spårar en kortare sträcka ca 300 m, då går kalven upp och jag kan skjuta när den sticker iväg. Otta och Raja framme direkt och allt är klart.

Otta gör ett kortare dösök på kronhind. Flyktsträcka ca 70 m inget synligt blod, träffad framför bog, ingen utgång.

Återigen spårar Otta säkert och jag kan släppa Raja vid sårlegan, stopp inom 200 m på mindre vildsvin som är träffad lågt långt bak. Flyktsträcka till lega ca 600 m, enstaka bloddroppar utmed spåret.

Otta och Raja fungerar nu bra.

Otta gör ett enklare dösök ca 100 m rikligt med blod.

Otta gör ett otroligt bra spårarbete ca 3 km då reser vi grisen Raja loss snabbt stopp och avslut. Träffad i framben.

Efter mycket bra spårjobb av Otta går grisen upp och jag släpper Raja som snabbt stoppar den och jag kan enkelt avsluta.

Ett mycket kort dösök i skymmningen. Flyktsträcka 50 m inget synligt blod, träff framför bogblad och kulan går bakåt ingen utgång. Mycket stor kronhind.

En ung kapital kron med en träff långt bak. Otta spårar säkert och hittar hjorten ca 300 m bort. Enstaka bloddroppar efter 100 m, sista 100 m inget synligt blod.

En dovhind som blivit jagad efter ett lågt skott (framben av) av en jakthund med lite för lite erfarenhet att stoppa skadat vilt och han bryter vid sjökanten. Otta och jag söker av strandkanten på en halvö och till sist hittar Otta uppspåret som leder upp på en höjd där hinden ligger och jag kan avsluta i sårlegan.

Otta spårar en benskadad dovhind i ca 200 m då den går upp framför mig, släpper Roy och hinden försöker fly i sjön. Roy simmar efter och jag möter hinden när hon går i land. Mycket bra agerande av skytten som direkt efter sitt lite för låga skott kopplar den kortdrivande hunden och låter området vara lugnt, därav den korta flyktsträckan och vi fick ett snabbt avslut.

Dösök på dovkalv bra skott flyktsträcka 100 m rikligt med blod utmed spåret.

Otta gör ett kort dösök på dovhind. Flyktsträcka ca 150 m inget synligt blod förrän vi är framme vid hinden som är träffad med ett bra skott.

Vid kontakt med kronkalven släpptes Grappa och Roy som stoppar den efter ca 300 m, här är vi inne på 20 m, svårt att komma till skott då hundarna ligger nära men det är bara att ta det lugnt till sist kommer lämpligt läge.

Johan med Grappa och jag med Otta och Roy efter bra jobb av alla på kronkalv.Träff frambenskada enstaka bloddroppar utmed spåret 600 m långt innan kontakt.

Otta gör ett enkelt dösök på vildsvin perfekt träff. Flyktsträcka 70 m.

Ikväll fick Otta plocka fram all sin erfarenhet då vi jobbade med en dovspets där ett annat eftersöksekipage hade börjat och stött hjorten. Speciellt dovvilt sätter igång att lura sina förföljare när man har stött dem en gång. Otta löste bland annat en 150 m lång återgång på ett frostigt hygge men efter 3 timmar gick hjorten upp och jag hann skjuta den. Mycket bra spårjobb av Otta. Skada lågt långt bak, enstaka bloddroppar första 100 m sedan endast ett avstryk. Flyktsträcka ca 1,5 km mycket fram och tillbaka.

Hasse och Aja spårar upp en benskadad dovkalv, när kalven går upp släpper jag Raja som stoppar effektivt inom 100 m. Flyktsträcka 300 m enstaka bloddroppar.

Idag hade vi 15 eftersök, 14 var rena bommar!! Det 15:de var en dovhind som Otta gör ett mycket bra spårarbete, hinden var hundjagad efter skott och flydde ner i sjön men Otta hittade den på andra sidan. träffad in lungspetsen och ut långt bak. En hel del blod första 150 m sedan inget, total flyktsträcka ca 600 m.

Otta spårar upp en älg som låg död efter 100 m

Otta framme hos kronhinden efter ett kort spårarbete på ca 120 m, träffad i ena lungspetsen kulan går snett bakåt ut i låg buk, inget blod utmed spåret.

Johan och Ceasar spårar förtjänstfullt upp en råget. Träff låg buk, enstaka bloddroppar längs spåret, flyktsträcka 150 m.

Otta och jag tar en paus under ett långt och svårt kroneftersök, åtminstonde Otta sov en stund.

Otta spårar säkert i 400 m där grisen går upp ifrån en rishög, Raja släpps och stoppar efter 80 m en gylta som jag enkelt kan skjuta. Skadan var en låg tarmträff.

Föehösten har börjat med enormt mycket kontrollsök där det har varit rena bommar och då är det guld värt att ha en spårhund som då ej blir intresserad. Här sitter Otta på en sådan skottplats och är ointresserad.

Roy skötte sig utmärkt stoppade vildsvinet inom 100 meter och arbetede mycket intensivt och bra. Vildsvinet skadat i vänster framben.

Johan och Roy pustar ut. Johan skötte sig mycket bra han börjar bli ruttinerad nu dvs avvaktar till exakt rätt läge, är lugn och skjuter säkert.

En dovhind som Hälla förtjänstfullt spårar upp. Flyktsträcka 80 m, rikligt blodflöde.

Hällas första höst kommer att bestå av mycket dösök och viltvana. Här har hon spårat upp sitt första vildsvin. Flyktsträcka ca 100 m och tiken skötte sig utmärkt, lagom frimodig framme hos galten.

Älgkalvens skada.

Otta spårar upp älgkalven och Jeppe ställer den så att jag kan avsluta. Träff högt framben.

Bomskott enligt skyttarna. Låter Otta kontrollera och hon visar genast stort intresse, spårar 200 m då ligger första bloddroppen efter 2 km går räven upp framför henne och Raja släpps. Rävens vänstra baktass avskjuten.

Raja stoppar effektivt räven.

Otta spårar upp en kronhind som ligger död efter ca 500 m.

Hälla med fram och luktar på död älgkviga.

Hälla gör ett dösök på älgkalv ca 50 m.

Hälla bekantar sig med död älgtjur.

Otta spårar ca 500 m då går kronspetsen upp, släpper Roy och Raja som ställer den efter 400 m i en sjövik typiskt för kronvilt att söka sig ner i vatten.

Eftersök kronhind 29/9-11, Otta spårar enkelt upp kronhinden som ligger 80 m från skottplatsen.  Lite blod på skottplatsen några enstaka droppar utmed spåret. Träff: hjärtskott.

Nu börjar Hällas spårkarriär. här har hon fått spåra en kronhind som vi först spårat upp med Otta.